Apex Centrifugalpump TC

Modell TC, är en kortkopplad allmänbrukspump med ett mycket brett användningsområde. Detta är möjligt på grund av många material-, pumphjuls- och tätningsvarianter. Pumpen är lämplig att använda både inom industrin och andra applikationer, som söt- och saltvatten, lösningsmedels och andra kemiska vätskor.

 

Beskrivning

Nedan några exempel på användningsområden:

  • Cirkulationspump för kall- och varmvatten.
  • Dricksvattenanläggningar
  • Luftkonditioneringsanläggningar.
  • Oljor och processvätskor.

Hus och pump

Huset är gjutet i ett stycke och roterande delar med motor kan avlägsnas utan att röranslutningar behöver lossas. Pumpen har som standard ett slutet pumphjul med dubbelkrökta skovlar för att optimera verkningsgraden. Alla pumphjul är statiskt och dynamiskt balanserade för vibrationsfri gång. För vissa storlekar finns även halvöppna pumphjul av virvelströmstyp för lättare suspensioner där risk för igensättning av standardhjulet föreligger.

Flänsar

Som standard levereras pumpen med flänsar enligt PN 10 och PN 16. Pumpen kan även levereras med flänsar PN 25 0ch PN 40.

Axeltätning

En stor variation av axeltätningar kan erhållas både vad gäller utförande och material. Som standar levereras en enkel mekanisk tätning med tätningsringar av kol – keramik samt O-ringar av nitrilgummi. Pumpen kan utrustas med dubbeltätning lika så packbox om så önskas.

Motor

TC-pumpen utrustas med en IEC-normerad fotflänsmotor. Motorn flänsas direkt till pumpen. Dessutom levereras som extra stöd för motorn en kraftig motorplatta som också gör att alla fästpunkter ligger i samma plan.

Produktblad(PDF)

APEX TC Produktblad utg 2.pdf