Bran+Luebbe doseringspump NOVADOS

Bran + Luebbes doseringspumpar används där hög doseringsnoggrannhet och driftssäkerhet erfordras då det gäller att automatiskt och kontinuerligt sammanföra olika media till färdiga produkter. Pumparna kan användas för kontinuerlig dosering eller för satsdosering. Med hjälp av doseringspumpar kombineras de tre funktionerna transport, mätning och inställning av aktuellt flöde. Doseringsnoggrannheten kan, beroende på drifts-betingelser, anges med en högsta avvikelse av 0,05–0,5 %.

 

Beskrivning

UTFÖRANDE

Mellan motor och vevaxel sitter en snäckväxel. Flera utväxlingsförhållanden kan väljas och därmed erhålls olika slagfrekvenser. Flöde: Upp till 28349 l/h för enkelverkande pumpar Slaglängden regleras linjärt 0 -100%. Slaglängden kan avläsas på en graserad skala på inställningsratten.

Den höga linjära utväxlingen gör att slaglängdsförändringar på 0,01 mm är möjliga att avläsa. Detta garanterar en mycket noggrann inställning av önskat flöde. Slaglängden kan även regleras elektriskt eller pneumatiskt.

KOMBINATIONSMÖJLIGHETER

Pumparna kan monteras tillsammans med andra horisontella växeltyper. Växlarna kan förses med pulsräknare för indikering av antal kolvslag.

MATERIAL

Både kolv-och membranpumparna kan erhållas i många olika materialkombinationer, de vanligast förekommande materialen är syrafast stål motsvarande SS 2343 eller polypropylen, men även olika rostfria stål, PVC, Hasteloy och Titan kan erhållas. Kontakta Zander & Ingeström för val av lämpligt material i doseringspumparna.

TILLBEHÖR

För att erhålla en komplett doseringsutrustning kan följande erbjudas:

Statiska och dynamiska blandare. Säkerhetsventiler Filter Tryckhållningsventiler Pulsationsdämpare Förrådsbehållare Rörledningar Armatur Styrutrustningar Receptprogrammering Värmemantel, monterad på pumphuset

Mer information

Användningsområden

Produktblad(PDF)

Produktblad.pdf

Referens

Skoghalls bruk