Bran+Luebbe högtryckspump NOVAPLEX

Kraven på högtryckspumpar, som minskar miljörisker, ökar produktionssäkerheten, har lång livslängd och låga underhållskostnader, ökar ständigt. Svaret på dessa krav är NOVAPLEXprocesspumpar med läckfria membranpumphuvuden, p.g.a dubbla membran med lång livslängd och inbyggd tryckbegränsningsventil. Pumparna är lämpliga för processer inom kemisk industri, olje-och gasindustri, samt inom livsmedels-och mejerinäringen där följande vätsketyper skall hanteras: • Frätande, slitande, eller giftiga vätskor • Lösningar, blandningar • Lösningsmedel • Flytande gaser • Hygieniska processvätskor Exempel: Nickellösningar, metanol, glykol, bekämpningsmedel, CO2, propan, butan, n-pentan, svavelsyra, radioaktiva vätskor, ammoniak etc.

 

Beskrivning

VÄXEL

De moduluppbyggda växlarna kan kombineras med upp till 7 st enheter. Varje växel har en separat rullagrad vevaxel. Detta möjliggör varvtalsreglering från 0 till maximalt tillåtet varvtal med höga inloppstryck.

Den separata stänksmörjningen i varje växel säkrar en bekymmerfri kontinuerlig drift.

Novaplexväxlarna innehåller inga reduceringsväxlar, utan kombineras med standard kuggväxelmotorer, vilket garanterar en tyst drift och hög verkningsgrad.

MEMBRAN

Pumparna har dubbla membran i teflon eller metall. Dessa trycksätts hydrauliskt med hjälp av en kolv. Systemet är hermetiskt slutet och pumpmediet och hydraulvätskan har ingen kontakt med varandra. Utförandet med dubbla membran skyddar pumpmediet och miljön effektivt i händelse av membranbrott. Om ytterligare säkerhet önskas, så kan en membranbrottsindikator monteras.

FLÖDESREGLERING

Möjlighet till flödesreglering finns, vilket ökar dessa högtryckspumpars användbarhet i många kritiska driftsfall. Vid flödesreglering kan alternativ med varvtalsreglering av olika typer erbjudas.

Mer information

Användningsområden

Produktblad(PDF)

Bran_luebbe_novaplex.pdf

Referens

Karlshamns Bruk