Centrifugalpump KPS

Centrifugalpump modell KPS, är använbar inom många områden där rena, eller lätt viskösa vätskor skall pumpas. Pumparna används med fördel i t.ex. bevattnings-, avlopps-, eller kylvätskeanläggningar eller som inloppslådepumpar till pappersmaskiner.

 

Beskrivning

UTFÖRANDE

Pumparna provas enligt ISO 2548, klass C.

FLÄNSAR

Sug- och trycksida har flänsanslutningar enligt DIN 2543, PN 10 med pumphus i gjutjärn och PN 16 med syrafast stål.

HUS-HJUL

Pumphuset är axialdelat med dubbelsnäcka och försett med utbytbara slitringar. Anslutningar för tryckmätning på sug- och tryckstutsar är standard. Pumphjulet är dubbelsidigt sugande med dubbelkrökta skovlar utformat för bästa verkningsgrad och utbalanserat mot axiella krafter, samt statiskt och dynamiskt balanserat. Pumphuset kan invändigt beläggas med ett lager av Super-Epoxy (SEBF), vilket kraftigt ökar pumpens motståndskraft mot korrosion och slitage.

AXEL/LAGER

Axeln är genomgående varför drivutrustningen kan anslutas från två sidor. Detta gör pumpen mycket flexibel vid installation. Axeln är dubbelsidigt lagrad och är i tätningsläget försedd med axelfoder. Lagren är fettsmorda och dimensionerade för lång livslängd vid industriell drift.

AXELTÄTNING

Pumpen är försedd med enkel eller dubbel mekanisk tätning. Kan även levereras med packbox.

KRAFTÖVERFÖRING

Pumpen levereras med elastisk axelkoppling med beröringsskydd.

UPPSTÄLLNING

Mindre pumpar levereras med motor på gemensam bottenplatta, medan större oftast monteras på gjutna betongfundament.

Mer information

Användningsområden

Produktblad(PDF)

KPS-Produktbeskrivning-FPR-KPS-1704.pdf