Clage serie DEX

Elektroniskt styrd genomströmningsvärmare med temperaturinställning från 20ºC till 60ºC. Effekten kontrolleras av elektroniken. Beroende på vald temperatur och vattenflödet genom värmaren, förbrukar värmaren exakt den effekt som behövs för att uppnå inställd varmvattentemperatur. Effekten (18, 21, 24 eller 27kW) väljs vid installation av värmaren.

 

Beskrivning

* Elektroniskt styrd genomströmningsvärmare* Temperaturinställning från 20ºC till 60ºC* Kan installeras på varmvattenledningen. Max ingångstemperatur 70ºC

* Effekten väljs vid installation. 18, 21, 24 eller 27kW

* Överhettningskydd för både temperatur och vattentryck

* LCD-display för inställning av temperaturen

Produktblad(PDF)

Broschyr DEX.pdf