Filter, VIKING Lid-Ease® Simplex filter

Lid-Ease® Simplex filter skyddar pumpsystem mot föroreningar och har ett lågt tryckfall. Silkorgens lutande utformning och dess läge intill suginloppet ger ett jämnt flöde som saknas i konventionella filter av korgtyp.

 

Beskrivning

Lid-Ease Simplex filter minskar de rengöringsproblem man kan råka ut för med konventionella filter av korgtyp. Genom att vrida på det toppmonterade filterlocket, kan korgen lätt tas ut ur filterhuset och filtret ofta rengöras utan att pumpsystemet helt måste tömmas på vätska och utan att föroreningar faller tillbaka ned i ledningen under rengöringen.

EGENSKAPER

  • Låg vikt
  • Enkel att rengöra
  • Lågt tryckfall
  • Kompakt
  • Material i aluminium, gjutjärn, segjärn eller syrafast stål

FILTERSTORLEKAR

Filterhusen kan erhållas i aluminium, gjutjärn, segjärn, eller syrafast stål. Filterinsatserna i syrafast stål (storlekarna 10, 20, 40, 60, 80 och 100) är robust monterade i en perforerad korg av syrafast stål.

Korgen har maximal styrka, för att inte brista eller deformeras vid ett högt tryckfall. Utföranden i syrafast stål eller segjärn kan även användas inom kemisk, petrokemisk, eller läkemedelsindustrin.

TEKNISKA DATA

  • Flöde: 75 – 5675 l/m
  • Tryck: 8,5 – 13,5 bar (gäller filterhus)
  • Temperatur: Upp till 200 °C
  • Vikt: 2,3 – 135 kg

Obs! Angivna uppgifter är endast avsedda som riktvärden och varierar med storlek, utförande och driftsdata.
Kontakta Zander & Ingeström för exaktare uppgifter

TILLVAL: MAGNETISKA INSATSER

Magnetiska insatser kan erhållas för att fånga upp järnpartiklar, vilka är för små för filtrens maskvidd. Insatserna fästes i korghandtaget med en fjäderklämma, vilket förenklar rengöring.

TILLVAL: OPTISKA TRYCKVAKTER

Tryckvakterna indikerar när filtret är så igensatt att korgen behöver rengöras. Kontakta Zander & Ingeström för ytterligare upplysningar.

Mer information

Användningsområden

Användningsområden forts.

Produktblad(PDF)

Viking Lid-Ease Filter.pdf