Finder centrifugalpump PEP/HPP

HPP/PEP-modellerna är centrifugalpumpar normerade enligt API 610, 8:th ed. och avsedda för tung kontinuerlig drift. Typiska användningsområden är den petrokemiska industrin och driftsfall med heta, korrosiva eller viskösa pump-medier med små partiklar i lösning.

 

Beskrivning

UTFÖRANDE

Materialurvalet är stort och väljs efter aktuellt driftsfall.PEP-pumpen är avsedd för flöden mellan 0,2 till 16 m3/h med uppfordringshöjder upp till 210 mvp. SerieHPP väljs vid högre flöden upp till 1500 m3/h och klarar uppfordringshöjder upp till 300 mvp. Båda pumpserierna kan användas vid temperaturer från -100 oC till +400 oC.

HUS – HJUL

Pumphuset är radialdelat med enkel eller dubbel snäckform för att ta upp radiella krafter. HPP-pumparna förses med utbytbara slitringar medan serie PEP saknar slitringar. Samtliga pumpmodeller har ett centralt, horisontellt suginlopp och ett vertikalt tryckutlopp placerat på pumpens ovansida. Anslutningar för tryckmätning på sug-och tryckstusar är standard.

Pumphjul kan fås i en mångfalld utförande för optimal prestanda och är utformade för bästa verkningsgrad och utbalanserade mot axiella krafter.

AXEL-/LAGERENHET

Lagren är oljesmorda med smörjkopp och dimensionerade för lång livslängd vid kontinuerlig tung drift. Lagerhuset är försett med kylmantel som standard på alla pumpstorlekar.

AXELTÄTNING

Mekanisk tätning är standard och tätningshuset rymligt konstruerat för inbyggnad av patrontätningar enligtAPI 682.

Kylning av tätningsläget kan arrangeras, liksom för olika driftsfall lämpade spolningsarrangemang.

BOTTENPLATTA

Pumparna är centralupphängda på bottenplattan för att motverka värmespänningar.

Produktblad(PDF)

Modell HPP.pdf