Hygien- och sanitärpump

Vår serie av hygien- och sanitära tryckluftsdrivna membranpumpar används i första hand för livsmedels- och läkemedelsindustrin, där höga krav ställs på att pumpen skall vara lättdiskad.

 

Beskrivning

De tryckluftsdrivna membranpumparna, modell B (standard) och X (explosionsklassade enligt Atex) i hygienutförande är certifierade enligt FDA och främst avsedda att användas inom följande områden:

  • Livsmedel
  • Drycker
  • Läkemedel
  • Hygien
  • Bryggeri
  • Mejeri och Tankbilar

UTFÖRANDE

Pumparna är tryckluftsdrivna dubbelverkande membranpumpar, certifierade för CIP-rengöring, försedda med kulventiler i sug- och tryckledningarna. Två flexibla membran är sammanbundna med en gemensam axel och genom att tryckluften växelvis släpps in bakom membranen åstadkoms en fram och återgående rörelse. En smörjfri luftfördelarventil fördelar tryckluften till de båda membrankamrarna.

Denna ventil styrs pneumatiskt av en pilotventil som i sin tur påverkas av membranens fram- och återgående rörelser. Luftventilsystemet är lätt åtkomligt utifrån, vilket möjliggör snabb och bekväm service utan att vätskeberörda delar behöver demonteras. Pumparna är självsugande och skadas inte om de arbetar utan vätska. Pumparna kan även pumpa högviskösa vätskor.

LUFTVENTILSYSTEM

  • Ventilsystemet är åtkomligt från pumpens utsida. Inspektion, reparation eller komplett utbyte görs på några minuter utan demontering av pumpen.
  • Systemet består av ett fåtal delar, vilket minimerar risken för driftavbrott, ger mindre möjlighet till felmontage för driftavbrott och minskar behovet av reservdelar.
  • Lätt utbytbart genom att lossa fyra skruvar.

Pumpprincip2PUMPPRINCIP

Röda pilar visar pumpcykeln. Vätska sugs in genom © och in i kammare (B) vid membranets sugslag, varvid kulventilen (2) öppnar och kammaren fylls med vätska.

Ventil (4) är stängd under sugslaget. Samtidigt, i kam-mare (A), tvingar tryckluft på membranets luftsida ut vätska genom ventil (3) till utloppet (D). Vid tryckslaget stängs ventil (1) för att förhindra att ytterligare vätska sugs in genom ventilen.

Hela pumpcykeln upp-repas sedan så att ett kontinuerligt flöde genom utloppet (D) erhålls.

MEMBRAN

Membranen kan erhållas i livsmedelsgodkänd EPDM och Teflon.

ANSLUTNINGAR

RJT (standard), TriClamp eller DIN 11851

VENTILER

De två in- och utloppsventilerna är av kulftyp och styrs av pumpmediet. Ventilerna är monterade i grenrör med förbindelse till de två pumpkamrarna.

REGLERING

Pumpen regleras med en ventil på tryckluftsinloppet. Reglerområdet sträcker sig från några l/min till pumpens maximala flöde. Start och stopp kan ske med ventil på tryckluftnätet eller ventil på pumpmediets trycksida. Pumpen stannar automatiskt då den får pumpa mot stängd ventil och startar åter då ventilen öppnas.

PUMPSTORLEKAR

EHEDG: ½” – 1” – 2”
FDA: ½” – ¾” – 1” – 1½” – 2”

MATERIAL

Syrafast stål, förnicklat aluminium, livsmedelsgodkänt EPDM, Teflon. Se typnycklar i tillhörande produktkatalog för utförligare
information.

Produktblad(PDF)

Hygien- och sanitärpump.pdf