Lutz B200

HORISONTELL CONTAINERPUMP LUTZ B200
Kompakt lösning för tömning av behållare.

 

Beskrivning

Denna mycket kompakta pump är ett attraktivt alternativ när behållare staplas ovanpå varandra. Lutz B200 kan anslutas direkt till bottenventilen. I dessa fall är åtkomst ovanifrån inte möjlig, men IBC-tankens bottendränering kan användas. För detta ändamål ansluts den nya Lutz B200-pumpen direkt till bottenventilen.

HÖG PRESTANDA

Den hydrauliska prestandan är mycket högre jämfört med ett hydrostatiskt utlopp. I samverkan med slang och munstycke, medger denna pump en kontrollerad fyllning och kan även arbeta mot en stängd ventil.

EGENSKAPER

Centrifugalpump med axiellt pumphjul i kompakt utförande, mindre utrymmeskrävande.
Direktansluten till IBC-tankens bottenventil medstandard anslutningsmutter (S60x6).
Varierande drivsätt (olika universal- och trycklufts-drivna motorer). Enkel demontering, tvådelad pump med klämförband enligt DIN 32676.
Ingen sugslang erfordras, vilket påtagligt minskar  produktspill vid urkoppling. Explosionsskyddat utförande för Ex-zon 1 och 2,  inklusive backventil.
Påtagligt bättre hydraulisk prestanda jämfört med  hydrostatiskt utlopp. Drift mot stängd ventil möjligt.

Mer information

Användningsområden

Produktblad(PDF)

Lutz B200 Produktbeskrivning.pdf