NEMO® BH hygienpump med värmemantel

Pumpen är lämplig för choklad och de flesta hygieniska driftsfall inom livsmedels- läkemedels- kosmetisk och bioteknisk industri. Särskilt lämpad för pumpning av viskösa medier som måste värmas eller kylas.

 

Beskrivning

DEN ÄR LÄMPLIG DÄRFÖR ATT:

  • den speciellt utformade mekaniska tätningen håller högsta hygieniska standard pumphus och stator är mantlade för kylning eller värmning
  • produkten pumpas skonsamt med jämnt flöde
  • pumpen är mycket driftsäker och bygger på en väl beprövad teknik

Denna pump har öppna, hygieniska bultlänkskopplingar, öppna pumphuspackningar, mixervingar på kopplingsstången och en värme-/kylmantel som täcker hela stator- samt pumphusarean. Alla ytor är finpolerade för att förhindra beläggning och för att underlätta rengöring.

FÖRDEL:

Pumpen kan enkelt tas isär med hjälp av en snabbkoppling.

PUMPUTFÖRANDE

Pumpen kan erhållas med olika rotor-/statorgeometrier med flöden upp till 15 m3/h.

Mer information

Användningsområden

Användningsområden forts.

Produktblad(PDF)

Nemo_BH_Chokladpump.pdf