Nemo excenterskruvpump NM… B0/S0

Excenterskruvpumpen NEMO NM..BO är en förträngningspump avsedd för viskösa och slitande vätskor, eller vätskor som innehåller fasta partiklar och kan användas för t.ex. torrslampumpning med TS-halter på upp till 20%. Pumpen är i det närmaste pulsationsfri. Volymflödet regleras med varvtalet.

 

Beskrivning

UTFÖRANDE

NM…BO-pumpen har ett rektangulärt inlopp och är försedd med inmatningsskruv för att underlätta produktinmatningen och förhindra produktrester att sedimentera i pumphuset och sätta igen inloppet till rotorn/statorn.

NM…SO-pumpen är lagrad med ett enkelt rullager mot motorsidan och ett dubbelt rullager mot tätningssidan, vilket ger lång livslängd.

NM…BO-pumpen lagras med hjälp av kuggväxelmotorns lager. Då pumptypen i detta fall saknar egen lagerbock så förkortas bygglängden, vilket kan vara en fördel i trånga utrymmen.

För optimal immatning är statorn koniskt utformad före övergången till den likaledes i ena änden koniska statorn. Pumpen kan även förses med extraskruv på kopplingshylsan.

AXELTÄTNING

Denna utföres normalt som enkel eller dubbel mekanisk plantätning, eller som packbox med eller utan spolning. Tätningsutrymmet är väl tilltaget varför de flesta tätningstyper kan monteras.

STATOR

Vanligtvis är statorn tillverkad i ett syntetiskt material och invulkad i ett stålrör. Beroende på pumpmediet kan statorn erbjudas i ett flertal elastiska och oelastiska material.

Statorn är koniskt skuren vid inloppet för att förhindra igensättning.

ROTOR

Rotorn utformas som en skruv och levereras normalt i material enligt tabellen på omstående sida. Vid starkt slitande vätskor kan rotorn beläggas med olika material för att erhålla en mycket slitstark yta. Vid extremt slitande medier är en rotor i kiselkarbid att föredra.

DRIVKNUTAR OCH KOPPLINGSSTÅNG

Drivknutarnas och kopplingsstångens uppgift är att överföra drivaxelns centriskt roterande rörelse till rotorns orscillerande och roterande rörelse. Flera utföranden finns.

Hela drivknuten på pumpens tätningssida går att ta bort, vilket medför att en eventuell mekanisk tätning kan bytas utan att drivaxeln först måste pressas ur.

Kopplingshylsan kan förses med skruvvingar för att underlätta inmatningen.

MATERIAL

Komponenterna i NM-pumpen kan levereras i ett flertal material.

Mer information

Användningsområden

Användningsområden forts.

Produktblad(PDF)

Nemo_nm_bo_so.pdf

Referens

Förtjockat slam