NEMO excenterskruvpump NM… SF

Excenterskruvpumpen NEMO NM..SF är en förträngningspump avsedd för viskösa och slitande vätskor, eller vätskor som innehåller fasta partiklar och kan användas för t.ex. torrslampumpning med TS-halter på upp till 35%. Pumpen är i det närmaste pulsationsfri. Volymflödet regleras med varvtalet.

 

Beskrivning

UTFÖRANDE

NM…SF-pumpen har ett väl tilltaget rektangulärt inlopp och är försedd med inmatningsskruv för att underlätta produktinmatningen och förhindra produktrester att sedimentera i pumphuset och sätta igen inloppet till rotorn/statorn. Vid hantering av mycket högviskösa produkter kan en paddel monteras i inloppet ovanför inmatningsskruven för att förhindra valvbildning av mediet. Därigenom minskar risken för torrkörning eller ojämn produktmatning. Konstruktionen är patenterad (se vidstående bild). Pumpen är lagrad med ett enkelt rullager mot motorsidan och ett dubbelt rullager mot tätningssidan, vilket ger lång livslängd. För optimal immatning är pumphuset koniskt utformat före övergången till den likaledes i ena änden koniska statorn.

STATOR-/ROTORGEOMETRI

För pumparna i serie NEMO NM finns fyra olika stator-/ rotorgeometrier att välja på. Standard (S), multi (D), förlängd (L) geometri, eller D och L kombinerade, s k (P) geometri. Avgörande för valet av geometri är bl.a. flödes-/tryckförhållande, partikelstorlek, slitage och inbyggnadsmått. Axeltätning Denna utföres normalt som packbox med eller utan spolning. Även enkel eller dubbel mekanisk plantätning kan erhållas. Tätningsutrymmet är väl tilltaget varför de flesta tätningstyper kan monteras.

STATOR

Vanligtvis är statorn tillverkad i ett syntetiskt material och invulkad i ett stålrör. Beroende på pumpmediet kan statorn erbjudas i ett flertal elastiska och oelastiska material. Statorn är koniskt skuren vid inloppet för att förhindra igensättning.

ROTOR

Rotorn utformas som en skruv och levereras normalt i material enligt tabellen på omstående sida. Vid starkt slitande vätskor kan rotorn beläggas med olika material för att erhålla en mycket slitstark yta. Vid extremt slitande medier är en rotor i keramik att föredra.

DRIVKNUTAR OCH KOPPLINGSSTÅNG

Drivknutarnas och kopplingsstångens uppgift är att överföra drivaxelns centriskt roterande rörelse till rotorns orscillerande och roterande rörelse. Flera utföranden finns. De vanligaste är bultlänks-och bågtandskoppling, samt korskoppling för de största pumparna (se vidstående bild).

Hela drivknuten på pumpens tätningssida går att ta bort, vilket medför att en eventuell mekanisk tätning kan bytas utan att drivaxeln först måste pressas ur.

MATERIAL

Komponenterna i NM-pumpen kan levereras i ett flertal material.

Mer information

Användningsområden

Användningsområden forts.

Produktblad(PDF)

Nemo_nm_sf.pdf