Öppet system

Öppet system: Kompletta paket med blandare. En genomströmningsvärmare /beredare kan endast försörja ett tappställe med varmvatten. Inkommande vattentryck ligger på blandaren när kall- och varmvattenkran är stängd och genomströmningsvärmaren/beredaren trycksätts endast då varmvattenkran öppnas. Genomströmningsvärmare/beredare som är avsedda för öppet system är: Clage genomströmningsvärmare serie M och varmvattenberedare S5-U/SNT.