Primix – statisk mixer

Vätskor och gaser transporteras i rörsystem och energin för att skapa tryck genereras av pumpar och kompressorer. En statisk mixer placerad i rörsystemet använder energin för att blanda komponenterna eller vätskorna.

 

Beskrivning

Denna energi orsakar ett tryckfall i mixern, vilket också måste övervinnas av pumpen eller kompressorn. Energiförbrukning kan vara en viktig post för en process. Primix beräknar inte bara processen utifrån hur homogen slutprodukten blir. Primix beräknar även tryckfallet så att det mest optimala systemet kan väljas.

OÄNDLIGT ANTAL VARIATIONER

Antalet variationer ur Primix sortiment av statiska mixers är nästan oändlig;

  • diameter
  • form
  • antal element
  • metod av elementmontage
  • material
  • anslutningar
  • injektor
  • osv.

Med andra ord får du som kund alltid en skräddarsydd mixer för varje enskild applikation