Bran+Luebbe True Flow

Bran + Luebbes doseringspumpar används där hög doseringsnoggrannhet och driftssäkerhet erfordras då det gäller att automatiskt och kontinuerligt sammanföra olika media till färdiga produkter.

 

Beskrivning

TrueFlow doseringssystem kombinerar doseringspump, slaglängdsreglering, frekvensomformare samt flödesmätning i en enda maskin. På detta sätt kan du styra och övervaka sin process till 100 %.

  • TrueFlow ställas in för satsdosering i kg/h eller l/h. Då stannar pumpen när rätt mängd är uppnådd. Skulle pumpen stoppas manuellt eller pga strömavbrott, återupptas doseringen automatiskt vid återstart tills satsen är klar.
  • Upp till 20 recept kan förprogrammeras. Vid indosering kan pumpflödet ställas in som procentsats av huvudflödet. Slaglängden ställs in automatiskt och rätt mängd doseras.
  • TrueFlow garanterar en noggrannhet på upp till 0,5 % av önskat flöde. Operatören kan enkelt ändra varvtal och slaglängd var för sig eller tillsammans via pekskärmen. Alternativt ställs parametrarna in via 4-20 mA eller fältbus.

Maskinen har en mycket kompakt och diskret design. Lösningen är kostnadseffektiv och ger en hög grad av exakthet utan inköp och installation av programvara. TrueFlow kan integreras i de flesta styrsystem och arbetsstationer med minimal ansträngning och kräver ytterst lite utbildning eller bakgrundskunskap för att fungera.

Trueflowsystemet kan även anpassas efter användarens behov. Styrenheten kan monteras antingen direkt på pumpen eller separat på vägg. Systemet håller IP65 som standard och passar de flesta industrier såsom tex kemi, petrokemi, papper och cellulosa. Den kan även placeras i livsmedels- eller läkemedelsindustrin samt i explosiv miljö.

Mer information

Användningsområden

Produktblad(PDF)

Trueflow Sales Literature ver3.pdf