Putzmeister EKO Biopump

Separering av organiskt material från störande material i biogas anläggning med modifierad hydrauldriven kolvpump typ EKO.

 

Beskrivning

FUNKTION:

  • Kolven trycker materialet in i cylindern
  • Kolven förflyttar sig långsamt framåt och pressar till max tryck uppnås och släpper sedan på trycket.
  • Ventil öppnar
  • Det avvattnade materialet tryck vidare i rör till tex. container
  • Ventil stänger
  • Snabb retur till tryckläge

Mer information

Användningsområden

Produktblad(PDF)

Putzmeister EKO biopump press.pdf