Slutet system

Slutet system:Genomströmningsvärmare /beredare är konstruerade för att stå under konstant vattentryck. Detta medför att man kan koppla in genomströmningsvärmare/beredare mot befintliga blandare, och att en apparat kan försörja ett eller flera tappställen med varmvatten. Genomströmningsvärmare/beredare som är avsedda för slutet system är: Clage genomströmningsvärmare serie CBHCBXDBDEX samt varmvattenberedare S10-O/U och S15-O/U.