Viking kugghjulspump typ 124A/4124A

Viking kugghjulspumpar serierna 124 / 4124 är förträngningspumpar konstruerade för att klara tung och kontinuerlig drift inom industrin. Såväl tunna som viskösa vätskor inom området 0,1–450000 cSt kan pumpas. För vätskor upp till 20 cSt är maximala tryckökningen 7 bar och för tjockare vätskor 14 bar.

 

Beskrivning

UTFÖRANDE

Viking kugghjulspump har två roterande delar, en rotor med invändig kuggning och ett i rotorn excentriskt placerat med löpande kugghjul med utvändig kuggning.

Pumpen har mycket goda självsugande egenskaper, arbetar pulsationsfritt och kan även köras reversibelt.

Serie 124A är utförd med packbox och serie 4124A har roterande plantätning, men serierna är i övrigt lika. Varje serie består av 10 storlekar, som betecknas med bokstäver. Se diagram och måttskiss på omstående sida.

LAGERHUS/AXELTÄTNING

Serie 124A och 4124A (se bild) har ett förstorat lagerhus byggt i ett stycke, vilket eliminerar behovet att demontera pumpgavel och rotor vid byte av mekanisk tätning, eller vid ompackning av packboxen. Mekaniska tätningar i patronutförande kan användas i 4124A.

PUMPHUS

Anslutningarna för sug-och tryckstuts är lika och bildar 90 graders vinkel med varandra (modell QS har rakt genomlopp). Anslutningar upp till 2” är invändigt gängade enligt NPT och större anslutningar är flänsade enligt ASA 150. Pumphuset är vridbart, vilket möjliggör olika lägen för anslutningarna.

Hög viskositet kan medföra att standardanslutningar blir för trånga. Pumphus med större anslutningar kan levereras för dessa fall.

Pumphuslocket, som är försett med en inpressad tapp för kugghjulet, har i standardutförande en påbyggd öveströmningsventil, men kan också levereras utan denna, eller med mantel för värmning eller kylning.

ROTOR OCH AXEL

Rotorn är utförd med inre kuggning och axeln är inpressad i rotorn.

KUGGHJUL

Kugghjulet är försett med en inpressad bussning, som glider mot pumphuslockets tapp.

LAGERBOCK

Lagringen består av en bussning närmast pumphuset och ett vinkelkontaktlager i ett lagerhus vid pumpens fria axelände. Kullagrets läge kan justeras i axiell led, vilket innebär att eventuellt slitage mellan rotor och pumphuslock kan kompenseras.

AXELTÄTNING

Pumpserierna levereras med packbox alternativt enkel eller dubbel mekanisk tätning.

DRIVNING

Beroende på pumpstorlek och driftsfall körs pumpen med elmotor, eller ansluts till en kuggväxelmotor för reduktion av varvtalet. Alternativt varvtalsregleras pumpen med en frekvensomriktare.

Mer information

Användningsområden

Användningsområden forts.

Produktblad(PDF)

Viking kugghjulspump typ 124A/4124A.pdf