Viking kugghjulspump typ 4195-G

Viking kugghjulspumpar serie 4195-G är förträngningspumpar framförallt avsedda för pumpning av lättflyktiga vätskor som gasol, freon etc. För sådana vätskor drivs pumparna med elmotorns varvtal, men kan även användas för viskösa vätskor upp till 3300 cSt om varvtalet reduceras. För vätskor med en viskositet under 3 cSt är maximal tryckökning 7 bar. I området 20–3300 cSt kan en tryckökning på upp till 10,5 bar tillåtas.

 

Beskrivning

UTFÖRANDE

Viking kugghjulspump har två roterande delar, en rotor med invändig kuggning och ett i rotorn excentriskt placerat medlöpande kugghjul med utvändig kuggning (Se bild på pumpprincip nedan).

Pumpen har mycket goda självsugande egenskaper, arbetar pulsationsfritt och kan även köras reversibelt.

Serie 4195-G består av 6 storlekar, vardera betecknade med två bokstäver.

PUMPHUS

Samtliga pumpar är utförda med rakt genomlopp och anslutningarna för sug-och tryckstuts är lika och försedda med invändig NPT-gänga.

Pumphuslocket är försett med en inpressad tapp för kugghjulet.

Påbyggd överströmningsventil med retur till tank är standard, men pumparna kan också förses med inre överströmningsventil, eller levereras utan.

De tre mindre storlekarna, GG, HJ och HL, har överströmningsventilen placerad på pumphuslocket, medan storlekarna AS, AK och AL har överströmningsventilen monterad ovanpå pumphuset.

Lagerbock och pumphus är sammangjutna i en enhet.

ROTOR OCH AXEL

Rotorn är utförd med inre kuggning och axeln är inpressad i rotorn.

KUGGHJUL

Kugghjulet är försett med lagerbussning som glider mot pumphuslockets axeltapp.

LAGERBOCK

Lagringen består av ett spårkullager närmast pumphuset och ett vinkelkontaktlager närmast kopplingen.

Lagrens läge kan justeras i axiell led, vilket innebär att eventuellt slitage mellan rotor och pumphuslock kan kompenseras.

AXELTÄTNING

Utföres som enkel roterande mekanisk plantätning

DRIVNING

Beroende på pumpstorlek och driftsfall körs pumpen med elmotorns varvtal, eller ansluts till en kuggväxelmotor för reduktion av varvtalet. Alternativt varvtalsregleras pumpen med en frekvensomriktare.

Mer information

Användningsområden

Användningsområden forts.

Produktblad(PDF)

Viking 4195-G.pdf