Viking kugghjulspump typ 456

Viking kugghjulspumpar serie 456 är förträngningspumpar avsedda för såväl tunna som viskösa vätskor inom området 1–1650 cSt. För vätskor upp till 20 cSt är maximala tryckökningen 10,5 bar och för tjockare vätskor 17,5 bar.

 

Beskrivning

LAGRING

Rotoraxeln lagras i en bussning i pumphuset

AXELTÄTNING

Utföres som roterande mekanisk plantätning

DRIVNING

Pumpen levereras sammanbyggd till en komplett enhet med en IEC-normerad elmotor, storlek 71, montering IM 2101.

UTFÖRANDE

Viking kugghjulspump har två roterande delar, en rotor med invändig kuggning och ett i rotorn excentriskt placerat medlöpande kugghjul med utvändig kuggning (se bild på pumpprincip nedan). Pumpen har mycket goda självsugande egenskaper, arbetar pulsationsfritt och kan även köras reversibelt. Serie 456 består av 3 storlekar, som betecknas med bokstäverna C, F och FH.

PUMPHUS

Anslutningarna för sug-och tryckstuts är lika och försedda med invändig NPT-gänga. Båda anslutningarna är placerade på pumphusets översida.

Huset finns i två utföranden, beroende på om pumpen önskas med eller utan överströmningsventil.

Pumphuslocket är försett med en inpressad tapp för kugghjulet.

ROTOR OCH AXEL

Rotorn är utförd med inre kuggning och axeln är inpressad i rotorn.

KUGGHJUL

Kugghjulet är utfört i stålgjutgods och glider mot pumphuslockets tapp.

Mer information

Användningsområden

Användningsområden forts.

Produktblad(PDF)

Viking_456.pdf