Viking kugghjulspump typ 4625

Viking kugghjulspumpar serie 4625 är förträngningspumpar konstruerade för att klara slitande vätskor såsom pigmenterad färg, tryckfärg etc i tung kontinuerlig drift inom industrin. Såväl tunna som viskösa vätskor inom området 3–16 500 cSt kan pumpas. För vätskor upp till 10 cSt är maximalt tillåtna tryckökningen 3,5 bar och för tjockare vätskor 10 bar.

 

Beskrivning

UTFÖRANDE

Viking kugghjulspump har två roterande delar, en rotor med invändig kuggning och ett i rotorn excentriskt placerat medlöpande kugghjul med utvändig kuggning.

Pumpen har mycket goda självsugande egenskaper, arbetar pulsationsfritt och kan även köras reversibelt.

Serie 4625 består av 11 storlekar, som betecknas med bokstäver.

PUMPHUS

Anslutningarna för sug-och tryckstuts är lika och bildar 90 graders vinkel med varandra. Anslutningar upp till 2” är invändigt gängade enligt NPT och större anslutningar är flänsade enligt ASA 150. Pumphuset är vridbart, vilket möjliggör 8 olika lägen för anslutningarna.

Hög viskositet kan medföra att standardanslutningar blir för trånga. Pumphus med större anslutningar kan levereras för dessa fall.

Pumphuslocket, vilket är försett med en inpressad tapp för kugghjulet, har i standardutförande en påbyggd öveströmnings-ventil, men kan också levereras utan denna.

ROTOR OCH AXEL

Rotorn är utförd med inre kuggning och axeln är inpressad i rotorn.

KUGGHJUL

Kugghjulet är försett med en inpressad bussning av hårdmetall, som glider mot pumphuslockets tapp.

AXELTÄTNING

Utföres som enkel roterande plantätning med tätningsytor i kiselkarbid (SiC/SiC), försedd med intern spolanordning för att förhindra kristallbildning på tätningsytorna, samt säkerställa borttransport av eventuell uppvärmd vätska.

LAGERBOCK

Lagringen består av en bussning närmast pumphuset och ett vinkelkontaktlager i ett lagerhus vid pumpens fria axelände. Kullagrets läge kan justeras i axiell led, vilket innebär att eventuellt slitage mellan rotor och pumphuslock kan kompenseras.

DRIVNING

Beroende på pumpstorlek och driftsfall körs pumpen med elmotor, eller ansluts till en kuggväxelmotor för reduktion av varvtalet. Alternativt varvtalsregleras pumpen med en frekvensomriktare.

Mer information

Användningsområden

Användningsområden forts.

Produktblad(PDF)

Viking 4625.pdf