Viking kugghjulspump typ 495/4195

 

 

Beskrivning

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Viking kugghjulspumpar typ Motorspeed är invändigt kuggade förträngningspumpar avsedda för pumpning av vätskor med låg till medelhög viskositet.

En nyutvecklad teknik för flödesmätning innebär att pumparna kan direktkopplas till 4-/6- eller 8-poliga motorer och att varje pumpstorlek levererar ett högre flöde än konventionella kugghjulspumpar.

Utformningen av rotorgeometrin resulterar i ett jämnt pumpflöde med högt varvtal och god hydraulisk verkningsgrad.

Maximalt tillåtet varvtal är beroende av vätskans viskositet.

Typiska användningsområden finns inom den kemiska industrin, samt livsmedels-, och oljeindustrin, för pumpning av t ex glykol, glycerin, styren, vegetabiliska oljor, fruktkoncentrat, lösningsmedel, bränslen och petroleumbaserade oljor.

NORMERING OCH UTFÖRANDE

Viking’s Motorspeed-serier representerar ett stort framsteg inom flödesteknologin. Viking har uppnått vad som tidigare ansågs omöjligt – ett högt flöde vid direktdrift vid elmotorns varvtal utan varvtalsreducering.

Den största pumpstorleken (QS) måste köras med reducerat varvtal, men har ändå ett högre varvtal än pumpar med motsvarande deplacement.

Mer information

Användningsområden

Användningsområden forts.

Produktblad(PDF)

Viking 495_4195 Motorspeed.pdf