Viking magnetdriven kugghjulspump typ Magnum

Pumparna är konstruerade för driftsfall där total försäkran om läckagefri drift krävs. Framförallt gäller detta giftiga, eller mycket dyra vätskor, men även svåravtätade vätskor, vilka annars orsakar höga reparationskostnader för mekaniska tätningar. Magnetkopplingarna finns i ett flertal olika storlekar för flöden upp till 37 m3/h beroende på vätskans viskositet. Tack vare magnetkopplingens höga momentöverföringsförmåga kan pumpen förses med kuggväxel för reducerat varvtal vid pumpning av viskösa vätskor. Maximal tryckökning varierar från 3,5 bar för vätskor med viskositeter under 20 cSt, upp till 14 bar för vätskor med viskositeter till 5500 cSt.

 

Beskrivning

UTFÖRANDE

Viking kugghjulspump har två roterande delar, en rotor med invändig kuggning och ett i rotorn excentriskt placerat medlöpande kugghjul med utvändig kuggning.

Pumpen har mycket goda självsugande egenskaper, arbetar pulsationsfritt och kan även köras reversibelt. Totalt finns nio storlekar, vilka betecknas med bokstäver.

MAGNETKOPPLING

Den magnetiska kraften överförs från en yttre motordriven magnetkoppling, genom en kåpa i syrafast stål, till en inre magnetisk koppling monterad på axeln.

PUMPHUS

Pumparna har normalt sug-och tryckanslutningar med rakt genomlopp, För samtliga storlekar är sug-och tryckstuts lika. Anslutningar varierar från DIN 25 -DIN 80 beroende på pumpstorlek. Pumparna levereras i standardutförande med överströmningsventil, men kan också erhållas utan.

ROTOR OCH AXEL

Rotorn är utförd med inre kuggning och axeln är inpressad i rotorn.

KUGGHJUL

Kugghjulet är försett med en inpressad bussning, som glider mot pumphuslockets tapp.

LAGRING

Kugghjulet är försett med en lagerbussning som glider på pumphuslockets axeltapp. Rotoraxeln är lagrad i två bussningar, vilka är inpressade i pumphuset.

MONTERINGSSÄTT

Utförande 1: pumpen kortkopplas till en IEC-standardiserad flänsmotor,vilket elliminerar behovet av koppling och kopplingsskydd.

Utförande 2:pumpen monteras på bottenplatta, med axel koppling.

DRIVNING

Beroende på pumpstorlek och driftsfall körs pumpen med elmotor, eller ansluts till en kuggväxelmotor för reduktion av varvtalet. Alternativt varvtalsregleras pumpen med en frekvensomriktare.

Mer information

Användningsområden

Användningsområden forts.

Produktblad(PDF)

Magnum.pdf