Tjänster

Genomströmningsvärmare

Eftersom inga värmeförluster uppstår i ledningar eller vattenmagasin kan man spara både ström och färskvatten.

Pannor

Elektriska pannor, ång- och hetvattenpannor

Pumpar

Tradition, kompetens och engagemang i industripumpar sedan 1898

Se alla våra produkter

Från och med 1 mars 2018 ingår vi i Christian Berner Tech Tradekoncernen

Christian Berner Tech Tradekoncernen (publ) – noterat på Nasdaq Stockholm, har 120 års erfarenhet av teknisk handelsverksamhet. Christian Berner erbjuder kvalitetsprodukter och systemlösningar med fokus på miljöteknik från europeiska tillverkare till industrier och kommuner i Sverige och övriga Norden. Bolagets sätt att tillföra värde för kunder och leverantörer är genom att förenkla inköp och försäljning och att tillföra kunskap och service. Christian Berner hjälper industrin att utveckla lösningar som effektiviserar deras produktionsprocess. Koncernen har cirka 160 medarbetare i hela Norden, och en nettoomsättning på omkring 580 MSEK. Christian Berner Tech Trade AB är huvudbolag för handelsverksamheten och genom dotterbolagen i Danmark, Finland, Norge och Sverige marknadsförs vårt produktprogram i hela Norden. Mer information om Christian Berner finns på christianberner.se och christianberner.com

RÄTT PUMP PÅ RÄTT PLATS SEDAN 1898

Zander & Ingeström är ett av de ledande företagen inom pump- och värmeteknik. Vi strävar efter att vara ditt bästa alternativ vid val av produkter och processer.

Du får samtidigt kvalificerad rådgivning och erbjuds hög teknisk kompetens i kontakten med våra medarbetare. Vår egen utveckling, kunskap och mångåriga erfarenhet, liksom val av produkter, ger dig trygghet.

Hos oss finner du medarbetare som förstår dina behov och delar med sig av sitt kunnande.

Z&I, som arbetsgivare, är medlem i Teknikföretagen och Svenskt Näringsliv. Vi är dessutom medlemmar i två, för oss viktiga, branschorganisationer: Svenska Pumpleverantörers Förening, även kallat SWEPUMP samt Varim, som är mötesplatsen för vattenreningsindustrin i Sverige.

Bengt Ingeström

Produktöversikt

Har du frågor/funderingar, tveka inte att höra av dig!

SERVICE - MED GARANTI

Z&I har serviceverkstad i huset och våra servicetekniker byter ut delar, renoverar och underhåller pumpar och elpannor åt dig. Förebyggande underhåll är billigare än akut service och din investering ska ge gott utbyte under många år. Det är det värt.

Din utrustning skall göra ett bra jobb under många år. Många av våra kunder har upptäckt att ett årligen återkommande servicebesök minskar risken för dyra haverier. Med regelbunden översyn av anläggningen minimerar du risken för driftavbrott och skapar förutsättningar för en lång livslängd för din utrustning.

Referenser

Redan 1898, alltså samma år som Zander & Ingeström AB grundades bruket och startade sin tillverkning av metallpulver. För att pumpa mediet använder Carlfors Bruk Sandpipers tryckluftsdrivna membranpumpar. Sandpipers pumparna är rejäla Heavy Duty-pumpar som håller för trycket när smeten av aluminium och lacknafta pressas in i filterpressen med upp till 11 bars tryck.

Carlfors Bruk

I somras levererade Z&I ytterligare två pumpar som ska ingå i tablettproduktionen. Pumparna går 24 timmar/dygnet men trots det är de i princip underhållsfria. Produktionen är etanolbaserad och därför passar den tätningslösa HMD pumpen perfekt i AstraZenecas produktion.

Astra John Doe