Genomströmningsvärmare

CLAGE_logotyp

Zander & Ingeström har förvärvat Stockholms Elinvest AB vilka varit generalagent för Clage genomströmningsvärmare,som sålts i Sverige i över 50 år!

Med en genomströmningsvärmare uppnås en ekonomisk, ekologisk och hygienisk varmvattenförsörjning.
Ström förbrukas endast när varmvatten tappas och det effektiva värmeelementet omvandlar tillförd energi till vattenvärme med en verkningsgrad på nära 100%.

Eftersom inga värmeförluster uppstår i ledningar eller vattenmagasin kan man spara både ström och färskvatten.

Med en genomströmningsvärmare betalar du endast för det varmvatten du använder.