Facebook Inlägg

Summa summarum: en mycket stabil ekonomi

En sympatisk effekt av allt vi nyligen har redovisat är att Zander & Ingeström är ett ekonomiskt mycket stabilt företag med högsta kreditvärdighet. Endast omkring tre procent av alla Sveriges bolag lyckas nå denna nivå, som bl a kräver att nyckeltalen ligger väsentligt över branschens genomsnitt. ... Se merSe mindre

Visa på Facebook

·Dela

Trace Code of Conduct

Utöver Zander & Ingeströms olika cerifieringar har vi även förbundit oss att respektera Trace Code of Conduct, vilket bl a innebär ett absolut krav på att följa alla lagar och bestämmelser världen runt, liksom ett absolut förbud mot mutor och otillbörliga gåvor/tjänster. Vi är även skyldiga att undvika varje relation som är affärsmässigt olämplig eller på annat sätt osund. Medlemskapet i Trace förpliktigar: Brott mot reglerna leder till omedelbar uteslutning. Eller med andra ord: Trace Code of Conduct är gammal anständighet i modern språkdräkt.

www.zeta.se ... Se merSe mindre

Visa på Facebook

·Dela

Ett oförtrutet arbetsmiljöarbete

OHSAS 18001 är en internationell standard för att hantera arbetsmiljöfrågor på ett systematiskt sätt genom uppföljning, utvärdering och redovisning av alla slags frågor och problem som är relaterade till arbetsmiljön. Certifiering enligt denna standard innebär, enkelt uttryckt, att företaget erbjuder en trygg arbetsplats där personalen trivs och mår bra.

www.zeta.se ... Se merSe mindre

Visa på Facebook

·Dela

Ett oförtrutet miljöarbete

Certifiering enligt ISO 14001 innebär att Zander & Ingeström arbetar enligt ett miljöledningssystem där alla på företaget tar ett aktivt ansvar för hur verksamheten i varje del påverkar miljön: tillverkning, transport och montage, drift, service och reparation samt skrotning av våra produkter. Eftersom miljön är ett gemensamt ansvar ställer vi samma krav på våra huvudmän och leverantörer som på oss själva.

www.zeta.se ... Se merSe mindre

Visa på Facebook

·Dela

Ett oförtrutet kvalitetsarbete

Certifiering enligt ISO 9001 är en internationellt vedertagen kvalitetsstämpel på att företaget i fråga är att lita på över hela linjen: i det interna arbetet, i relationen till kunderna och, naturligtvis, i fråga om levererade produkter och tjänster. Det betyder också att vi ständigt arbetar med att ytterligare höja kvaliteten på företagets ledningssystem.

www.zeta.se ... Se merSe mindre

Visa på Facebook

·Dela

I stället för pumpkörkort

Pumpspecialist är ingen skyddad yrkestitel – det krävs alltså ingen lagfäst behörighet med vidhängande legitimation för att sälja pumpar. Sådana affärer vilar i stället på ett helt annat fundament, nämligen kundens förtroende för leverantörens kompetens och engagemang.

På Zander & Ingeström har vi således inga "pumpkörkort" att visa upp. Däremot har vi vårt anseende som Industrisveriges kanske mest kompetenta och betrodda leverantör av alla slags pumplösningar. Detta anseende är vår yrkeslegitimation och vi vårdar det med stort allvar i varje kundkontakt och i varje uppdrag.

www.zeta.se ... Se merSe mindre

Visa på Facebook

·Dela