Facebook Inlägg

Demonstration av FSIP – världens bästa excenterskruvpump

Onsdag den 22 november höll vi på Zander & Ingeström ett utbildningsseminarium om pumpteknologi med ett särskilt fokus på excenterskruvpumpen Nemo FSIP, vars geniala design mer än halverar tiden för service och underhåll. Våra seminariebesökare – som representerade branscherna vatten, rening och matavfall – fick dels ett teoripass med Torbjörn Pettersson (mera känd under namnet doktor Tobbe) och dels ett praktikpass där Matz Jansson visade hur lekande lätt det är att plocka isär en Nemo FSIP.

Teori med Torbjörn Pettersson
– Zander & Ingeström jobbar efter principen att ge kunderna optimala pumplösningar, förklarade Torbjörn inledningsvis, varefter han hängav sig åt en entusiastisk föreläsning om fysiken, matematiken och ekonomin bakom den optimala lösningen. Även om inte publiken begrep allt, så var det i alla fall uppenbart att "doktor Tobbe" behärskar sitt ämne med suverän elegans.

Praktik med Matz Jansson
– Om man vill komma in i ett hus har man två möjligheter, förklarade Matz. Antingen öppnar man hela gaveln eller så sätter man in en dörr. Netzsch har valt dörrmodellen.
Sedan fick seminariebesökarna se hur Matz lugnt och metodiskt servade FSIP-pumpens alla rörliga delar medan han förklarade detaljmomenten och bjöd på praktiska tips som ytterligare förenklar redan överlägset enkla rutiner.

Framtida seminarier
Det förtjänar att upprepas: Det här seminariet ägde rum hos oss på Zander & Ingeström i Täby norr om Stockholm. Nu är det inte praktiskt möjligt för alla intresserade att komma till vår adress. Därför arrangerar vi gärna utbildningar på plats hemma hos våra kunder. Det är bara att höra av sig. Och skulle någon ha speciella önskemål beträffande utbildningsämnet, skräddarsyr vi självfallet önskad kurs. Vi finns till för våra kunder – inte tvärtom! ... Se merSe mindre

Visa på Facebook

Roslagsvatten valde FSIP till Sanduddens pumpstation

Roslagsvatten ansvarar bl a för vatten och avlopp i fem kommuner norr om Stockholm: Österåker, Vallentuna, Ekerö, Vaxholm och Knivsta. Dricksvattnet, som i dagsläget distribueras till 130 000 människor, hämtas huvudsakligen från Mälaren och håller en mycket hög kvalitet. Avloppsvattnet hanteras av 21 stycken reningsverk som fullbordar vattnets kommunala kretslopp i tre grundläggande steg: mekanisk, biologisk och kemisk rening.

I avloppsnätet ingår pumpstationer som vidarebefordrar det orenade avloppsvattnet till reningsverken. Även om de allra flesta kommuninvånare förstår att bara spola ner godkända saker i avloppet, inträffar dagligen "olyckshändelser" i form av trasor, bindor, plastpåsar och dylikt skräp som ställer till det i avloppshanteringen när det fastnar i pumparna. Varje gång måste driften pausas medan pumpen öppnas och rensas.
En av dessa pumpstationer – Sandudden på Ekerö – har nu fått betydligt bättre tekniska förutsättningar att hantera oönskat skräp i avloppsvattnet. I somras installerades nämligen två nya Nemo FSIP excenterskruvpumpar som ersatte ett par gamla trötta trotjänare.

Vi ringde upp rörnätstekniker Arne Davidsson och frågade om erfarenheterna så här långt.

– Vad tycker du om de nya FSIP-pumparna från Netzsch?
– De gamla excenterskruvpumparna var rätt slitna och plågades av ständiga driftsstörningar. Att vi valde FSIP handlade om stabilare drift och den betydligt enklare rengöringen tack vare möjligheten att serva pumparna på plats utan att behöva koppla bort dem från systemet.

Det här har gjort mitt arbete mycket enklare. I min rond ingår ett 15-tal pumpstationer som jag besöker regelbundet för att kontrollera driften. Vet jag att en viss station ofta drabbas av störningar måste jag göra fler besök, vilket tar värdefull tid från övrigt arbete – men sen i somras behöver jag inte längre oroa mig för Sanduddens station. ... Se merSe mindre

Visa på Facebook

Zander & Ingeström har delat PK Produkter ABs inlägg. ... Se merSe mindre

Fatpumpar för alla vätskor!
Oavsett om du ska pumpa natriumhypokloritlösning, rapsolja, hydraulolja eller glycerin så har vi pumpen du behöver. Olika rörlängder för att enkelt passa fat eller ...

Visa på Facebook

Zander & Ingeström har delat Sundynes inlägg. ... Se merSe mindre

Day one of the UOP FCC Conference is in the books. Jason Fouraker and Emily Wareham meet with UOP Engineers showcasing the features & benefits of Sundyne LMV products. We also met with customers from ...

Visa på Facebook

Zander & Ingeström har delat Sundynes inlägg. ... Se merSe mindre

We’re off and running at the UOP FCC/MEROX Conference at the Westin Hotel and Resort, Hilton Head Island, SC. Looking forward to meeting customers from around the world!

Visa på Facebook

Nemo FSIP Full Service In Place underhåll och service ... Se merSe mindre

Visa på Facebook

HMD fyller 70 år tillsammans med den tätningslösa pumpen

Vi framhåller ofta att Zander & Ingeström vinner upphandlingar och uppdrag i kraft av våra kunskaper och idéer. Det är absolut sant – men det är lika sant att vi skulle stå oss slätt utan de världsledande tillverkare som vi har fått förmånen att representera.

En av dessa är företaget HMD (Hydralic & Mechanical Developments) som grundades för precis 70 år sedan av de engelska bröderna Geoffrey och Charles Howard när de uppfunnit historiens första magnetdrivna pump utan några axeltätningar. Deras uppfinning lade grunden till vad som i dag är världens ledande tillverkare av just magnetdrivna centrifugalpumpar med marknadens största sortiment för alla upptänkliga industriella behov.

Även lekmannen inser omedelbart magnetpumpens miljömässiga och ekonomiska fördelar. Eftersom den saknar tätningar är risken för utsläpp och läckage minimalt, liksom behovet av service och underhåll. Livstidskostnaden blir på så sätt väsentligt lägre än för konventionella pumpar samtidigt som både den inre och yttre miljön tillhör vinnarna.

Härmed tillönskar vi på Zander & Ingeström vår leverantör HMD ett stort och tätningslöst grattis – och flyttar samtidigt vårt förväntansfulla fokus mot de kommande 70 åren.

För den som vill läsa mer om HMDs 70-åriga historia kan vi rekommendera följande artikel:

www.calibremarketing.co.uk/wp-content/uploads/2017/05/BPMA-Anniversary-Article.pdf ... Se merSe mindre

Visa på Facebook