Rätt pump på rätt plats sedan 1898

Zander & Ingeström är ett av de ledande företagen inom pump- och värmeteknik. Vi strävar efter att vara ditt bästa alternativ vid val av produkter och processer.

Du får samtidigt kvalificerad rådgivning och erbjuds hög teknisk kompetens i kontakten med våra medarbetare. Vår egen utveckling, kunskap och mångåriga erfarenhet, liksom val av produkter, ger dig trygghet.

Hos oss finner du medarbetare som förstår dina behov och delar med sig av sitt kunnande.

Svensk Certifiering Norden – Management System Cerificate

Zander & Ingeström´s leningssystem är granskat och uppfyller kraven i: SS-EN ISO 9001:2008.

Ledningssystemet omfattar:
Försäljning och service av produkter inom affärsområden Flödes- och Värmeteknik. Konstruktion och projektledning av värmeanläggningar samt utbildning i drift och underhåll av värmeanläggningar.