Bran+Luebbe pumphuvuden

Utförandet och konstruktionen av den hydrauliska delen i en doseringspump – pumhuvudet – beror på de kemiska och fysikaliska egenskaperna hos de vätskor som skall doseras. Alla pumphuvuden består av standardiserade, utbytbara delar, som möjliggör ett optimalt val för olika doseringsändamål.

 

Beskrivning

BRAN+LUEBBE ERBJUDER FÖLJANDE PUMPHUVUDEN:

  • Kolvpumphuvud för universiellt bruk
  • Dubbelverkande kolvpumphuvud för stora kapaciteter
  • Pumphuvuden med värmemantel för produkter med hög stelningspunkt
  • Kolvmembranpumphuvuden
  • Pulsatorpumphuvuden

VENTILER

Pålitligheten och precisionen hos en doseringspump beror till stor del på utförandet av ventilerna.

FÖLJANDE VENTILUTFÖRANDE ÄR STANDARDISERADE:

  • Enkel och dubbel kulventil
  • Kägelventil med och utan fjäder
  • Skivventil

KOLVMEMBRANPUMPAR

Bran+Luebbe erbjuder ett omfattande standardsortiment av hydrauliskt manövrerade kolvmembranpumpar för alla växelstorlekar. Kapacitetsområdet från några få l/h till över 10000 l/h. Maximalt tryck är 700 bar, beroende på pumpstorlek. Kolvpackningarna arbetar i en ren hydraulvätska med goda smörjande egenskaper. Det robusta membranet – företrädesvis av PTFE – separerar hydraulvätskan från den doserade vätskan. Ett hermetiskt avtätat system har därmed erhållits.

Membranet arbetar fritt svängande i pumprummet. Läget hos membranet säkerställes genom en patenterad kontrollmekanism (DBP2843045). Detta reglersystem tillåter kompensation för volymförluster i hydraulrummet.

Dubbelmembranutförandet med två ”sandwich” membran och membranbrottsindikator förhindrar hydraulvätskan att blandas med den doserade vätskan om ett av membranen havererar.

Mer information

Användningsområden

Vatten, Lut, Syror, Lösningsmedel, Mjölk, Juice, Gasol, Ammoniak, Yougurt, Polymer, Lim, Isocyanat, Formalin, Fenol, Styren

Produktblad(PDF)

Bran_luebbe_pumphuvuden.pdf