Sverige

Vi fick i uppdrag att utöka panncentralen på Hallsta pappersbruk dit vi tidigare levererat en 40 MW panna. Den nya pannan är på 60 MW och har ett beräkningstryck på 32 bar, vilket gör den till Sveriges största.

Kund hos Zander & Ingeström sedan 1917

Hallsta pappersbruk är för övrigt en gammal kund till oss. Redan 1917 levererade företagets grundare, Bengt Ingeström, en ångackumulator.

Fler projekt

Octapharma: 4 MW / 18 bar
Surahammars Bruk: 4 MW / 16 bar
Vattenfall Porjus 6 MW
Linde Energi: 10 MW / 16 bar
Holmen Paper – Hallstavik: 60 MW / 32 bar
Gällivare: 8 MW / 20 kV