Tjänster

Genomströmningsvärmare

Eftersom inga värmeförluster uppstår i ledningar eller vattenmagasin kan man spara både ström och färskvatten.

Pannor

Elektriska pannor, ång- och hetvattenpannor

Pumpar

Tradition, kompetens och engagemang i industripumpar sedan 1898

Se alla våra produkter

Från och med 1 mars 2018 ingår vi i Christian Berner Tech Tradekoncernen

Christian Berner Tech Tradekoncernen (publ) – noterat på Nasdaq Stockholm, har 120 års erfarenhet av teknisk handelsverksamhet. Christian Berner erbjuder kvalitetsprodukter och systemlösningar med fokus på miljöteknik från europeiska tillverkare till industrier och kommuner i Sverige och övriga Norden. Bolagets sätt att tillföra värde för kunder och leverantörer är genom att förenkla inköp och försäljning och att tillföra kunskap och service. Christian Berner hjälper industrin att utveckla lösningar som effektiviserar deras produktionsprocess. Koncernen har cirka 160 medarbetare i hela Norden, och en nettoomsättning på omkring 580 MSEK. Christian Berner Tech Trade AB är huvudbolag för handelsverksamheten och genom dotterbolagen i Danmark, Finland, Norge och Sverige marknadsförs vårt produktprogram i hela Norden. Mer information om Christian Berner finns på christianberner.se och christianberner.com

RÄTT PUMP PÅ RÄTT PLATS SEDAN 1898

Zander & Ingeström är ett av de ledande företagen inom pump- och värmeteknik. Vi strävar efter att vara ditt bästa alternativ vid val av produkter och processer.

Du får samtidigt kvalificerad rådgivning och erbjuds hög teknisk kompetens i kontakten med våra medarbetare. Vår egen utveckling, kunskap och mångåriga erfarenhet, liksom val av produkter, ger dig trygghet.

Hos oss finner du medarbetare som förstår dina behov och delar med sig av sitt kunnande.

Z&I, som arbetsgivare, är medlem i Teknikföretagen och Svenskt Näringsliv. Vi är dessutom medlemmar i två, för oss viktiga, branschorganisationer: Svenska Pumpleverantörers Förening, även kallat SWEPUMP samt Varim, som är mötesplatsen för vattenreningsindustrin i Sverige.

Bengt Ingeström

Produktöversikt

Har du frågor/funderingar, tveka inte att höra av dig!

SERVICE - MED GARANTI

Z&I har serviceverkstad i huset och våra servicetekniker byter ut delar, renoverar och underhåller pumpar och elpannor åt dig. Förebyggande underhåll är billigare än akut service och din investering ska ge gott utbyte under många år. Det är det värt.

Din utrustning skall göra ett bra jobb under många år. Många av våra kunder har upptäckt att ett årligen återkommande servicebesök minskar risken för dyra haverier. Med regelbunden översyn av anläggningen minimerar du risken för driftavbrott och skapar förutsättningar för en lång livslängd för din utrustning.

Referenser

Redan 1898, alltså samma år som Zander & Ingeström AB grundades bruket och startade sin tillverkning av metallpulver. För att pumpa mediet använder Carlfors Bruk Sandpipers tryckluftsdrivna membranpumpar. Sandpipers pumparna är rejäla Heavy Duty-pumpar som håller för trycket när smeten av aluminium och lacknafta pressas in i filterpressen med upp till 11 bars tryck.

Carlfors Bruk

I somras levererade Z&I ytterligare två pumpar som ska ingå i tablettproduktionen. Pumparna går 24 timmar/dygnet men trots det är de i princip underhållsfria. Produktionen är etanolbaserad och därför passar den tätningslösa HMD pumpen perfekt i AstraZenecas produktion.

Astra John Doe

GDPR

Vill du veta mer?

Kontakta oss på GDPR@zeta.se

GDPR 5

Därför behandlar vi uppgifter om dig

Vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar vi dina personuppgifter för att:

Fullgöra våra avtal gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering, leveranser och support

Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra produkter och tjänster

Underlätta kundrelationen och kundservice som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter

Lämna information och skicka marknadsföring, per post, e-post, SMS samt telefon

Förse dig med relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben

Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av produkter, tjänster och lösningar

Följa tillämplig lagstiftning, exempelvis bokföringslagar

GDPR 4

Dessa personuppgifter behandlar vi om dig

De personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig är exempelvis:

Namn, titel

Kontaktuppgifter, till exempel adress, telefonnummer och e-post

Kundnummer

Betalningsuppgifter

Uppgifter om dina inköp

IP-adress och information om din användning av Zander & Ingeströms webbplatser

Information om vilka av våra produkter eller tjänster du varit intresserad av, hur du interagerar med våra nyhetsbrev och vilka av våra event du anmält dig till

GDPR 3

Vi ansvarar för dina personuppgifter

Zander & Ingeström AB, org.nr 556020-3472, är personuppgiftsansvarig för behandlingen och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Så använder vi dina personuppgifter

Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en affärsrelation inleds och ett avtal ingås och eller ett uppdrag lämnas, eller i övrigt i samband med en affärsrelation. Personuppgifter kan även komma att behandlas vid kontakt med leverantörer, samarbetspartners och övriga intressenter.

Uppgifterna behandlas huvudsakligen av oss för ingående, administration och fullgörelse av ingångna avtal, samt för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser enligt lag.

Vi samlar in och behandlar personuppgifter när du har kontakt med våra säljare, besöker vår webbplats eller ett event som vi anordnar eller när du på annat sätt har kontakt med oss.

GDPR 2

Personuppgifter

För oss på Zander & Ingeström är våra kunders och samarbetspartners förtroende av största vikt. Vi vill att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med (EU) 2016/679, GDPR/Dataskyddsförordningen och därmed på ett tryggt och säkert sätt. Du kan läsa mer om dina rättigheter nedan. Du kan också besöka tillsynsmyndigheten Datainspektionens webbplats på vilken du kan läsa mer om dina rättigheter.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Även foton på personer och IP-nummer kan klassas som personuppgifter.

Ett organisationsnummer är en personuppgift om det handlar om en enskild firma. GDPR/Dataskyddsförordningen gäller dock inte juridiska personer.

GDPR 1