Högtryckspumpar

Sunflo högtryckspump används där behov finns av höga tryck vid relativt måttliga vätskeflöden, exempelvis för länsvatten. Pumpen finns i tre storlekar där den största, P-3000, klarar en uppfodringshöjd på 1100 meter. Den unika konstruktionen med endast ett pumphjul med stora toleranser, ger fördelar som längre livslängd än och enklare underhåll än för konventionella flerstegspumpar.

Här finner du produkter för din bransch