Lobrotorpumpar

För transport av emulsioner finns flera tekniker. Det viktigaste kravet som skall uppfyllas för pumpar är säkerhet. Pumpen måste vara skonsam mot mediat, annars kan det gå illa. Tornado lobrotorpump från Netzsch är skonsam och upptar liten installationsyta i förhållande till den arbetskapacitet den har. Dess unika lösning,GSS (Gearbox Security System), förhindrar eventuellt läckande vätska att tränga in i växellådan. Tornado kan anpassas för olika drifter; rem-, kuggväxel eller hydrauldrift. Flera val av pumpelement ger stora möjligheter för anpassning till de flesta applikationer inom gruvsektorn.

Här finner du produkter för din bransch