Clage genomströmningsvärmare – marknadens bästa

Clages genomströmningsvärmare är en underbart elegant produkt som ögonblickligen värmer kallt vatten i ledningen till varmt med en nära hundraprocentig verkningsgrad. Man sparar alltså både ström och färskvatten eftersom det inte uppstår några värmeförluster. Produkten är idealisk för bland annat sommarstugor, industrilokaler och pumpstationer, dvs platser där man bara har tillgång till kallt vatten men sporadiskt behöver varmt.

Clage – vars namn är synonymt med tysk kvalitet i funktionalitet och design – erbjuder flera olika modeller av genomströmningsvärmare efter behov och förutsättningar: från små värmare för enstaka tvättställ till stora för kök och badrum.

I deras sortiment ingår även andra ”vattenprodukter”, såsom varmvattenberedare och dricksvattensystem (hett, kylt eller kolsyrat vatten).

 

Energismarta produkter

Svensk generalagent för Clage är Zander & Ingeström, vars vattenbaserade affärskoncept även innefattar industripumpar och elpannor. Även om våra produktgrupper är högst olika har de en viktig gemensam egenskap: De löser sina respektive uppgifter på ett energismart sätt som både gynnar ekonomi och miljö.

Så här beställer du Clages genomströmningsvärmare

  1. Besök Clages svenska hemsida: https://www.clage.com/sv
  2. Välj önskad produkt och ladda ner produktbladet
  3. Kontakta din lokala VVS-installatör och gör beställningen hos honom

Obs! Valet av genomströmningsvärmare bestäms dels av dina behov/önskemål och dels av dina elresurser, dvs tillgänglig effekt. Är du osäker på om effekten räcker för önskad produkt, fråga VVS-installatören.