RÄTT PUMP PÅ RÄTT PLATS SEDAN 1898

Zander & Ingeström är ett av de ledande företagen inom pump- och värmeteknik. Vi strävar efter att vara ditt bästa alternativ vid val av produkter och processer.

Du får samtidigt kvalificerad rådgivning och erbjuds hög teknisk kompetens i kontakten med våra medarbetare. Vår egen utveckling, kunskap och mångåriga erfarenhet, liksom val av produkter, ger dig trygghet.

Hos oss finner du medarbetare som förstår dina behov och delar med sig av sitt kunnande.

Z&I, som arbetsgivare, är medlem i Teknikföretagen och Svenskt Näringsliv. Vi är dessutom medlemmar i två, för oss viktiga, branschorganisationer: Svenska Pumpleverantörers Förening, även kallat SWEPUMP samt Varim, som är mötesplatsen för vattenreningsindustrin i Sverige.

 

Bengt Ingeström

Historia

Visst kan det verka våghalsigt att en ung civilingenjör slutar sin anställning vid det ledande industriföretaget i landet för att starta egen verksamhet.

Men Bengt Ingeström hade en vision. Han insåg att ny teknik kunde göra Sverige till ett modernt industriland och att nya idéer skulle leda till förändringar. Han såg de många möjligheterna i det då mest spännande tekniska genombrottet: ångturbindriften, utvecklad av Gustaf de Laval. Därför bildade han och kollegan Oskar Zander ingenjörsfirman Zander & Ingeström. Året var 1898 och en framgångsrik historia tog sin början. Företaget marknadsförde ångturbiner och centrifugalpumpar och bedrev en aktiv produktutveckling. Man engagerade sig i nya uppfinningar och vidgade verksamheten till nya områden.Bengt Ingeström blev en central gestalt i Sveriges teknikhistoria, hans företag en inspirerande kunskapskälla med massor av nya idéer, alltid i nära samspel med marknaden – så är det än idag.

Cirka 1910 medverkade Bengt till att exploatera den elektriska ackumulatorn NIFE. Dess låga vikt och okänslighet för stötar gjorde det möjligt att använda ackumulatorn för nya områden till exempel på fordon och brandbilar. Johannes Ruths ångackumulator, som var en revolution för ångtekniken den första leveransen gick till Hallsta pappersbruk 1917. Ruths ackumulatorn blev snabbt en världsartikel som används än idag.

Medverkade till att ta fram den välkända och första praktiska fungerande Platen-Muntersska kylapparaten. Projektet överläts 1925 på Wenner-Gren koncernen (Electrolux)

IMO-skruven en uppfinning av Carl Montelius. Utifrån denna utvecklades treskruvspumpen för olja och även en vätskemätare. Med tiden blev IMO-pumpen den ledande inom skruvpumpar i världen.

AFFÄRSIDÉ

Z&I är ett försäljningsbolag med hög teknisk kompetens som erbjuder högkvalitativa produkter och system till svensk industri och förvaltning. Service och underhåll är en integrerad del av vår verksamhet. Vi skall erbjuda våra kunder utbildning inom våra produktområden. Vårt försäljningsområde är vad gäller genomströmningsvärmare och pumpar Sverige och för pannor även övriga världen inkluderat.

VISION & VÄRDEGRUND

Vår vision är att vara det bästa alternativet för kunden. Detta når vi genom samarbete, ansvar, kvalitet, engagemang och respekt. Visionen är väl förankrad i vår värdegrund tillsammans och genom ständiga förbättringar.

Zander & Ingeström genom tre sekler

1800-talets sista decennium i Sverige präglades av en kraftig industriell expansion med en livlig teknisk utveckling. Många av de dåtida teknikerna ägnade sig åt energifrågor. Bland de viktigaste nyheterna räknades Gustav de Lavals ångturbiner och Jonas Wenströms elektiska trefassystem.

Bengt Ingeström och Oscar Zander hade efter avslutad högskoleutbildning, liksom Gustaf Dahlén och många andra unga civilingenjörer tagit anställning hos AB de Lavals Ångturbin i Saltsjö Järla.

År 1898 tog Oscar Zander och Bengt Ingeström steget och bildade en ingensjörsfirma och tog uppdraget som huvudagenter att marknadsföra Ångturbinföretagets produkter.

Energifrågor dominerade

Redan vid starten var energifrågor ett dominerande inslag av verksamheten. Leveranser av ångturbindrivna elgeneratorer och kompletta belysningsanläggningar för fartyg blev en uppgift för firman. En annan var försäljning av centrifugalpumpar och kompressorer och andra produkter ur Ångturbinföretagets sortiment.

Kunnande och kundengagemang banade vägen

På den tiden var det ovanligt att ett ingenjörsföretag ägnade sig åt försäljning men idén visade sig vara framgångsrik. Zander& Ingeström byggde snabbt upp ett förtroende hos på sina marknader då företaget använde sitt kunnande för köparnas bästa.

Bengt Ingeström stödde fler uppfinningar

Efter några år lämnade Zander förtaget. Bengt kom som ensam ägare att leda företaget framåt nästan fram till hans bortgång 1953, vid 80 års ålder. Bengt Ingeström har av samtida beskrivits som en god tekniker med en ovanlig klarsyn och som genast kunde se vad en uppfinning var värd. Han blev ofta anlitad av uppfinnare och förlagsmän för råd och hjälp med utvärderingar av uppfinningar. Hans medverkan kom att spela stor roll för utvecklingen på många områden, även där förtaget inte varit verksamt tidigare.

Miljöengagemang

Våra industrier och vårt samhälle behöver energi och värme
För att industrin och samhället ska kunna fungera, leverera och utvecklas behöver vi varje dag omvandla en hel del av jordens resurser till energi. Allteftersom jordens befolkning växer och att fler ställer högre krav på en högre levnadsstandard, ökar vårt behov av energi. Vilket leder till en ökad belastning på miljön och till högre energipriser.
Effektivare energianvändning ger kontroll på kostnader och minskar miljöbelastningen per producerad enhet
Idag visar både industrin och samhället ett allt större intresse för kostnads- energieffektiva och miljövänliga lösningar i sina produktionsanläggningar. Utmaningarna ligger i att minimera omotiverat höga energikostnader och reducera sin miljöbelastning.
Miljöarbete på flera fronter
Zander & Ingeströms erbjudande till marknaden tillsammans med vårt eget miljöprogram innebär att vi arbetar aktivt på flera fronter för en mindre belastning på miljön. Vi är noga med hur vi planerar i varje del av vår verksamhet, från tillverkning, transport, montage och drift till service, reparationer och skrotning. Även våra leverantörer och samarbetspartners stämmer in i denna miljöfilosofi.
Investera i miljö med positiva effekter på konkurrenskraft och lönsamhet
Att investera i Zander & Ingeströms helhetslösningar, produkter och kunnande är ett lönsamt och ett konkret engagemang i både miljö och företagets konkurrenskraft och lönsamhet. Och det är också vår affärsidé att varje utveckla och erbjuda nya lösningar för effektivare industriprocesser, effektivare energianvändning och i många fall reducera användningen av fossila bränslen i industrin. Därmed kan koldioxidutsläppen minskas. Industrin och samhället får helt enkelt maximal nytta av den energi som skapas.
Zander & Ingeströms verksamhet skall påverka miljön i ringa omfattning, vi skall klara kraven i lagar och förordningar
Vi skall ständigt minska vår miljöpåverkan enligt våra miljömål
Våra produkter skall vara skonsamma för miljö och människor under användningstiden och när skrotning blir aktuell. Vi engagerar och väljer miljömedvetna leverantörer och entreprenörer
Vi som arbetar inom Zander & Ingeström skall vara medvetna om miljöarbetets betydelse lokalt och globalt och arbetar på ständiga förbättringar

VARFÖR VÄLJA Z&I?

Vi hör återkommande från våra kunder att Zander & Ingeström skiljer sig från branschens övriga pumpleverantörer på tre väsentliga punkter:

Vår spetskompetens för krävande applikationer. Det betyder konkret att vi inte bara är specialister på våra egna produkter, utan framför allt att vi har en betydande erfarenhet av hur produkterna fungerar i verkligheten, dvs i våra kunders industribranscher.

Vårt engagemang i varje enskilt uppdrag och den trygghet för kunden som följer därav. Konkret innebär det att ingen affär är avslutad förrän pumpen är installerad och testad och allt fungerar precis som tänkt. Det här engagemanget följer naturligt av att vi på Zander & Ingeström alltid har värdesatt långlivade relationer, vilket förmodligen också är en starkt bidragande orsak till att företaget har blomstrat sedan år 1898!

Vår snabba och korrekta respons på kundernas frågor och funderingar. Eftersom vi finns till för våra kunders skull – inte tvärtom – är det självklart för oss att återkomma med klargörande besked så fort som möjligt. Det här är något som genererar uppskattande kommentarer snart sagt varje vecka.

Våra leverantörer

Redan 1911 tillverkades den första pumpen från världens första och största producent av kugghjulspumpar. Pumptypen har mycket goda självsugande egenskaper, ger ett närmast pulsationsfritt flöde och kan köras i valfri rotationsriktning.

Viking

Viking

Sundyne är centrifugalpumpar och kompressorer i överensstämmelse med API 610. Enstegsutförande och hög rotationshastighet ger kompakt utförande och bättre prestanda än konventionella högtryckspumpar.

Sundyne

Sundyne

Skonsam pumpning av låg- och högviskösa medier där högsta hygienkrav krävs inom läkemedelsindustrin. Passar även för heta och korrosiva vätskor inom pappersindustrin.

SSP

SSP

Sandpiper har marknadens bredaste sortiment av tryckluftsdrivna membranpumpar. Kronjuvelen är Heavy Duty pumparna med klaffar för fasta partiklar upp till 70 mm i diameter.

Sandpiper

Sandpiper

Pumpen är avsedd för mycket svårpumpade medier med TS-halter upp till 80 % och par-tikelinneslutningar upp till 80 % av kolvdia-metern.  Typiska medier är oljeslam, avlopps-slam, kolpulver, biologiskt och annat avfall. Den slutna rörtransporten är ett miljövänligt alternativ som eliminerar påverkan på omgivningen i form av föroreningar p.g.a. spill eller läckage, jämfört med transport av media i öppna system.

Putzmeister

Putzmeister

Vår turbokompressor från Next Turbo kombinerar alla fördelar från väletablerade turbokompressorer med den senaste utvecklingen av roterande maskiner och vätskedynamik. Den unika reglermöjligheten hos Next Turbo gör det möjligt att nå en luftflö-desvariation mellan 40 – 100 %.

Next Turbo

Next Turbo

Netzsch är väldens i särklass största och mest välkända tillverkare av excenterskruvpumpar. Utöver denna pumptyp leverera de även lobrotor- samt trespindelpumpar.

Netzsch

Netzsch

Oavsett om ni önskar ett kom-plett pumpset eller en kundanpassad lösning kan vi erbjuda ett passande alternativ för de flesta applikationer för tömning av fat eller behållare. Ett brett utbud av matchande tillbehör garanterar effektiv, noggrann och säker drift inom alla områden.

Lutz

Lutz

Skruvpumpar i 2-, 3- 4- samt 5-spindelutförande ger möjlighet att pumpa både rena och förorenade vätskor.

Leistritz

Leistritz

HMD var först ut i världen med magnetdrivna centrifugalpumpar. Typiska applikationer är kolväten, lut, syror samt giftiga vätskor.

HMD

HMD

Från Greenpumps levererar vi små turbin-, lamell- och centrifugalpumpar med magnetdrift.

Greenpumps

Greenpumps

Syror, lösningsmedel och saltlake pumpas med fördel av en Fybroc glasfiberarmerad centrifugalpump. Finns även med magnetdrift.

Fybroc

Fybroc

Vår tuffa kvarn från Franklin Miller har blivit ett förstaval hos många av våra kommunala reningsverk tack vare en extremt hög driftsäkerhet i kombination med kompromisslös malning av oönskat material in till pumpar nedströms.

Franklin Miller

Franklin Miller

EDUR är välkända för sina högkvalitativa centrifugalpumpar vilka kan fås för en mängd olika applikationer. Kortkopplade, med friströmshjul samt pumpar med flera hjul för höga tryck. En speciell pumptyp klarar även vätska med stort gasinnehåll.

EDUR

EDUR

Bran+Luebbe tillverkar doseringspumpar av absolut toppklass med noggrannhet ned till 0,5%. Volymflöden från delar av en liter per timme upp till 50 000 l/h och systemtryck på 3000 bar.

Bran+Luebbe

Bran+Luebbe

Apex tillverkar kemi- och vattennormpumpar samt vertikala centrifugalpumpar.

Pumpar finns i kortkopplad version, dvs med motorn direkt monterad på pumpen för minsta möjliga bygglängd.

Apex

Apex

Principen bakom Clage genomströmningsvärmare är lika enkel som elegant: Bara kallt vatten i ledningen – tills man vrider på varmvattenkranen. Då värms vattnet ögonblickligen av det effektiva värmeelementet, som omvandlar elenergi till vattenvärme med en nästan hundraprocentig verkningsgrad. Eftersom inga värmeförluster uppstår i ledningar eller vattenmagasin sparar man både ström och färskvatten och betalar alltså bara för det varmvatten man förbrukar.

Clage

Clage

Alfa Lavals sortiment av pumpar tillgodoser varje behov av skonsam pumpning av alla slags vätskor med alla viskositeter i hygieniska applikationer. Centrifugalpumpar kombinerar hög effektivitet med skonsam produktbehandling. Positiva deplacementpumpar återfinns i praktiskt taget alla industrier där skonsam, hygienisk behandling av viskösa produkter är ett krav. Vätskeringpumpar är konstruerade för pumpning av vätskor som innehåller luft eller gas.

Alfa Laval

Alfa Laval

Ansimag tillverkar magnetdrivna, tätningslösa pumpar där de vätskeberörda delarna är belagda med en fluorpolymer. Pumparna lämpar sig för starkt korrosiva vätskor och där metallpumpar inte kan användas.

Ansimag

Ansimag