1898

Ingenjörsfirman Zander & Ingeström grundades. Kontor i Centralpalatset vid Tegelbacken i Stockholm. Tre anställda. Firman blir huvudagenter för för AB de Lavals Ångturbin.

1906

Leveranser av pumpverk för avloppsarbeten i Malmö och Göteborg.

1910

Zander & Ingeström tar hand om marknadsintroduktionen av Svenska Ackumulator AB Jugners elektriska ackumulator NIFE.

1914

Avtal med Telefon AB LM Ericsson om tillverkning av elektricitetsmätare. Där Zander& Ingeström ansvarar för försäljningen. Samma år ombildas Zander & Ingeström till aktiebolag. J.V Blomqvist uppfinner pannan för 100 atm och högre tryck.

1916

Zander & Ingeström bildar företag i Oslo, Norge Maskin-A/S Zeta

1916

AB bildas för Exploatering av den J. Ruths ångackumulatorn

1921

Inleds ett samarbete på det elektriska apparatområdet med Fr. Sauter AG i Basel.

1922

Det första leveransavtalet med Alfa Laval tecknas.

1924

Carl Montelius lämnas in försata patensansökan på IMO skruven.

1924

Bengt Ingeström blir engagerad i utvcklingsavtalet för Platen-Munders kylmaskin, Motala för tillverkning av kylskåp.

1931

AB Imo Industri för tillverkning av oljepumpar och vattenmätare baserade på Imo Skruven.

1950

Zander & Ingeström förvärvar Jönköpings Mekaniska Werkstads AB (JMW)

1957

Zander Ingeströms aktier introduceras på Stockholms fondbörs

1962

De laval Ljungströms Pump Ab inköps av JMW, vars tillverknings samtidigt koncentreras till centrifugalpumpar och turbiner.

1963

OY Zeta AB grundas i Helsingfors.

1969

Zander & Ingeström blir helägt dotterföretag i Alfa Laval AB

1971

Zander & Ingeström förvärvar Jan M. Lyngby A/S, Köpenhamn vars namn senare ändras till Alfa_Laval Zeta AS.

1977

AB Tomal förvärvas för futökning av försäljningsprogrammetr för torrdoseringsutrustningar.

1980

Zander & Ingeström flyttar in i ny kontorsbyggnad i Alvik.

1982

JMW säljs till Scanpump och Zander & INgeström är för fem år framåt utestängt från verksamhet med centrifugalpumpar.

1983

Celleco-bolagen, (Celleco AB, Celleco Inc, Celleco LTD, Lingbo Verkstäder och AB Stålsvets) överförs till Zander & Ingeström-gruppen.

1985

Stålsvets AB säljs

1986

IMO AB Säljs säljs till Transamerika de Laval. Zander & Ingeström slute avtal om ensamförsäljningsrätt i de  nordiska länderna.

1986

Zander & Ingeström Servicce AB grundas, med målsättningen att blil fältorganisation  för service på moderbolagets produkter.

1987

Zander & Ingeströms aktier i Zeta-bolagen övertas av Alfa Lavals Holdingbolag som bildas i de nordiska länderna.

1988

AB Albia och Labora AB förvärvas Albia som leverantör av massarening kompletterar Cellecos virvelrenarprogram. Labora är ett handelsföretag inom laboratoriebranseh, som bedöms intressant för Zander Ingeström .

1988

Zander & Ingeström  VA-Teknik, Borås säljs.

1988

Stor organisationsförändring för att öka kundorienteringen. Affärs och branschorientering införs istället för produktionsavdelningar.

1989

Beslut fattas om att  försäljning av Alfa-Laval-produkter ska överföras till nybildat företag Alfa Laval Industri, från 1990.

2013

Zander & Ingeström levererar fyra olika anläggningar till Kina. Dessa pannor utnyttjar låga elpriser nattetid och temporära elöverskott från vindkraften. Den största anläggningen i Rizhao består av fyra st 40 MW-pannor, vilket gör den till världens största elpanneanläggning.