APEX ISFC Centrifugalpump

Pumpen är kompaktbyggd med inbyggnadsmått enligt ISO 2858. Motorn är direktflänsad till pumphuslocket, vilket innebär att ingen bottenplatta erfordras. Vid service och underhåll behöver inte pumpen demonteras från rörsystemet, eftersom hela rotorpaketet med pumphjul, axeltätning och pumphuslock dras ut bakåt.

 

Beskrivning

UTFÖRANDE

Pumpen är kompaktbyggd med inbyggnadsmått enligt ISO 2858. Motorn är direktflänsad till pumphuslocket, vilket innebär att ingen bottenplatta erfordras. Vid service och underhåll behöver inte pumpen demonteras från rörsystemet, eftersom hela rotorpaketet med pumphjul, axeltätning och pumphuslock dras ut bakåt.

PUMPHUS – PUMPHJUL

Pumphuset är radialdelat och försett med slit-ringar. Manometeranslutningar på sug- och tryck-sidan är standard. Pumphjulet är slutet och utformat för bästa verk-ningsgrad. Den stabila pumpkurvan gör att pum-pen lämpar sig väl för parallelldrift. Axialkrafter och vibrationer motverkas genom att pumphjulet är både statiskt och dynamiskt balanserat.

FLÄNSAR

Pumpen levereras som standard med flänsar enligt ISO 2084, PN16. På begäran kan även PN25 erhållas.

AXELTÄTNING

Pumpen kan förses med de flesta förekommande typer av mekaniska axeltätningar, såsom enkla och dubbla mekaniska tätningar, liksom tandem- och patrontätningar. Olika arrangemang av spol-, spärr- och kylsystem kan erhållas, beroende på driftsfall.

MOTOR

ISFC-pumpen förses med en IEC-normerad fot-/flänsmotor. Motorn flänsmonteras direkt mot pumpen och är också försedd med underlägg under motorn som gör att fästpunkterna för pump och motor ligger i samma plan.

Mer information

Användningsområden

Produktblad(PDF)

APEX ISFC.pdf