Bran+Luebbe pumphuvuden

Utförandet och konstruktionen av den hydrauliska delen i en doseringspump – pumhuvudet – beror på de kemiska och fysikaliska egenskaperna hos de vätskor som skall doseras. Alla pumphuvuden består av standardiserade, utbytbara delar, som möjliggör ett optimalt val för olika doseringsändamål.

 

Beskrivning

BRAN+LUEBBE ERBJUDER FÖLJANDE PUMPHUVUDEN:

  • Kolvpumphuvud för universiellt bruk
  • Dubbelverkande kolvpumphuvud för stora kapaciteter
  • Pumphuvuden med värmemantel för produkter med hög stelningspunkt
  • Kolvmembranpumphuvuden
  • Pulsatorpumphuvuden

VENTILER

Pålitligheten och precisionen hos en doseringspump beror till stor del på utförandet av ventilerna.

FÖLJANDE VENTILUTFÖRANDE ÄR STANDARDISERADE:

  • Enkel och dubbel kulventil
  • Kägelventil med och utan fjäder
  • Skivventil

KOLVMEMBRANPUMPAR

Bran+Luebbe erbjuder ett omfattande standardsortiment av hydrauliskt manövrerade kolvmembranpumpar för alla växelstorlekar. Kapacitetsområdet från några få l/h till över 10000 l/h. Maximalt tryck är 700 bar, beroende på pumpstorlek. Kolvpackningarna arbetar i en ren hydraulvätska med goda smörjande egenskaper. Det robusta membranet – företrädesvis av PTFE – separerar hydraulvätskan från den doserade vätskan. Ett hermetiskt avtätat system har därmed erhållits.

Membranet arbetar fritt svängande i pumprummet. Läget hos membranet säkerställes genom en patenterad kontrollmekanism (DBP2843045). Detta reglersystem tillåter kompensation för volymförluster i hydraulrummet.

Dubbelmembranutförandet med två ”sandwich” membran och membranbrottsindikator förhindrar hydraulvätskan att blandas med den doserade vätskan om ett av membranen havererar.

Mer information

Användningsområden

Produktblad(PDF)

Bran_luebbe_pumphuvuden.pdf