HMD Magnetdriven centrifugalpump GSI-0

Pumpen är lämplig att använda då läckage från mekanisk axeltätning eller packbox ej kan accepteras.

 

Beskrivning

Exempel på vätskor där magnetdrivna pumpar med är att föredra är:

  • Syror
  • Lutar
  • Kolväten
  • Flytande gaser
  • Aggressiva vätskor
  • Explosiva vätskor
  • Giftiga vätskor

HMD erbjuder lösningar som gör det möjligt att pumpa vätskor som innehåller föroreningar och partiklar.

UTFÖRANDE

HMDs modell GSI är en magnetdriven centrifugalpump med mått och Q/H-fält i enlighet med normpumpsstandard DIN 24256 och ISO 2858.GSI-pumpen levereras fotmonterad på bottenplatta men kan också erhållas i kortkopplat utförande, d.v.s. flänsad direkt till elmotorn.

MATERIAL

Standard: Pumphus Syrafast stål SS 2343 Pumphjul Syrafast stål SS 2343 Isoleringskåpa Hastelloy C / Syrafast stål SS 2343 Glidlager Kiselkarbid Lagerbock Gjutjärn

Andra material i pumphus och pumphjul kan erhållas som t.ex. Alloy 20, Hastelloy och Titan.

TILLÄGGSUTRUSTNING

Torrkörnings-och läckageskydd

GSI-pumpen kan förses med olika system för att skydda pumpenmot torrkörning:

Termovakt på isolationskåpan

  • Tryck och flödes kontroll
  • Kontroll av motoreffekt

Skydd mot läckage genom isolationskåpan kan erhållas genom:

Mer information

Användningsområden

Produktblad(PDF)

Hmd_gsi_grupp_0.pdf

Referens

HMD´s magnetdrivna pumpar gör hjärtmedicinen effektivare