Sandpiper tryckluftsdriven membranpump S i komposit

För tunna eller viskösa vätskor eller vätskor som innehåller partiklar, slurry, halogener och andra korrosiva vätskor.

 

Beskrivning

UTFÖRANDE

Pumpen är en tryckluftsdriven dubbelverkande membranpump tillverkad i plast (se ”Typnyckel”). Genom att de olika pumpdelarna är bultade till varandra, erhålles en mycket robust och styv konstruktion. Två elastiska membran är sammanbundna med en gemensam axel och genom att tryckluft från en luftfördelarventil växelvis släpps in bakom membranen åstadkommes en fram-och återgående rörelse. Ventilen styrs pneumatiskt av en pilotventil som i sin tur påverkas av membranens fram-och återgående rörelser. Pumpen är självsugande och skadas inte om den arbetar utan vätska. Pumpen kan användas vid temperaturer mellan –20 °C till +100 °C.

VÄTSKEKAMMARE

Pumpen kan fås i två utföranden, antingen med axelmonterade membran, eller med membranen skilda åt av en vätskekammare. I sistnämnda fall fungerar de två inre membranen, som arbetsmembran och de två yttre som pumpmembran. Drivvätskan i vätskekammaren överför den fram-och återgående rörelsen från arbetsmembranen till pumpmembranen. Dessa är de enda membran som kommer i kontakt med pumpmediet. Till vätskekammaren kan anslutas en visuell eller elektrisk indikator för övervakning av ett eventuellt membranbrott.

LUFTVENTILSSYTEM

Systemet består av ett fåtal delar, vilket minimerar risken för driftsavbrott och minskar behovet av reservdelar. Luftventilens konstruktion är sådan att membranen aldrig stannar i sina ändlägen, utan omedelbart växlar mellan sug-och tryckrörelse, även vid låga slagfrekvenser. Ventilen kräver ingen smörjning och är lätt utbytbar utan att pumpen behöver demonteras.

VENTILER

De två in-och utloppsventilerna är av kultyp, patroninbyggda och styrs av den pumpade vätskan. Kulorna har gjorts större, jämfört med andra membranpumpar, vilket tillsammans med de förlängda grenrören ger en effektivare tätning med minimalt återläckage. Ventilsätena har större genomsläppsarea än konventionella membranpumpar, vilket ger ett smidigare pumparbete och tillåter skonsam passage av stora partiklar.

REGLERING

Pumpen regleras med en ventil på tryckluftsinloppet. Start och stopp kan ske med ventil på tryckluftnätet eller ventil på pumpmediets trycksida. Pumpen stannar automatiskt då den får pumpa mot stängd ventil och startar åter då ventilen öppnas.

TILLÄGGSUTRUSTNING

  • Filter & regulator
  • Pulsationsdämpare
  • Styrutrustning

Mer information

Användningsområden

Användningsområden forts.

Produktblad(PDF)

sandpiper_pb_1_4_.pdf

Produktbeskrivning_S1F_komposit.pdf

Produktbeskrivning_S05_komposit.pdf

Produktbeskrivning_S07_komposit.pdf

Produktbeskrivning_S15_komposit.pdf

Produktbeskrivning_S20_komposit.pdf

Produktbeskrivning_S30_komposit.pdf