Tryckluftsdriven membranpump W09, W15

För tunna eller viskösa vätskor eller vätskor som innehåller fasta partiklar upp till en storlek av 50 resp 75 mm. För pumpning av industriellt och kommunalt avloppsvatten.

 

Beskrivning

UTFÖRANDE

Pumpen är en tryckluftsdriven dubbelverkande membranpump. Två flexibla membran är sammanbundna med en gemensam axel och genom att tryckluften växelvis släpps in bakom membranen åstadkoms en fram- och återgående rörelse. En luftfördelarventil fördelar tryckluften till de båda membrankamrarna.
Denna ventil styrs pneumatiskt av en pilotventil som i sin tur påverkas av membranens fram- och återgående rörelser. Luftventilsystemet är lätt åtkomligt utifrån, vilket möjliggör snabb och bekväm service utan att vätskeberörda delar behöver demonteras. Pumpen är självsugande och skadas inte om den arbetar utan vätska.

Vikt:

  • W09 106kg
  • W15 215kg

LUFTVENTILSYSTEM

  • Luftventilsystemet är åtkomligt från pumpens utsida. Inspektion, reparation eller komplett utbyte görs på några minuter utan demontering av pumpen.
  • Systemet består av ett fåtal delar, vilket minimerar risken för driftavbrott, ger mindre möjlighet till felmontage och minskar behovet av reservdelar.
  • Lätt utbytbart. Två modulenheter – en luftfördelarventil och en styrventil – avlägsnas genom att fyra skruvar lossas.

MATERIAL

Komponenterna (membran, klaffventiler m.m.) i pumpen kan levereras i följande material:

  • Neopren
  • Hytrel
  • Buna N

Vätskeberörda delar av metall:

  • Gjutjärn SS0120

MEMBRAN

Membranen, som tillverkas med en cord i mitten för att klara krävande driftsfall, fasthålls i periferin av kammar-halvornas flänsar och i centrum med två stödplattor.

VENTILER

In- och utloppsventilerna är av klafftyp och styrs av den pumpande vätskan

TRYCKLUFTANSLUTNING

Pumpen ansluts till tryckluftnätet med högst 0,7 MPa (7 bar). Pumpens totala uppfordringshöjd är direkt beroende av anslutet lufttryck, varför man i många fall kan nedbringa luftförbrukningen genom att använda tryckreduceringsventil.

REGLERING

Pumpen regleras med en ventil på tryckluftinloppet. Reglerområdet sträcker sig från några l/min till pumpens maximala kapacitet. Start och stopp kan ske med ventil på tryckluftnätet eller ventil på det pumpade mediets trycksida. Pumpen stannar automatiskt då den får pumpa mot stängd ventil och startar åter då ventilen öppnas.

ELASTISKA MATERIAL

De elastiska materialen brukar användas huvudsakligen till membran, klaffventiler och vissa packningar.
entil.

Produktblad(PDF)

Sandpiper_w.pdf