Valisi slangpump serie P

Valisi slangpump serie P är lämplig för pumpning och dosering av låg-och högviskösa, eller pastaliknande vätskor, pureer, neutrala, aggresiva och nötande vätskor. Pumpen kan även användas för gasbemängda eller skumbildande vätskor, liksom vätskor innehållande fasta partiklar samt som vakuumpump.

 

Beskrivning

UTFÖRANDE

Självsugande, tätningsfri slangpump. Pumpmediet passerar genom slangen utan kontakt med de mekaniska delarna. Två valsar monterade på en rotor lagrad i pumphuset trycker omväxlande ihop den tjockväggiga slangen mot en koncentrisk styrning och pressar tack vare rotationen pumpmediet från inlopps-till utloppssidan. När slangen återtar sin ursprungsform skapas ett vakuum på sugsidan vilket leder till en kontinuerlig pumpverkan. I pumphuset smörjs slang och valsar av ett smörjmedel (silikon-glycerin-glykolblandning)

Slangpumpen drivs normalt av en kuggväxelmotor med lågt varvtal beroende på pumpad vätska, drifttid och tryck (max ca 120 r/m ). Vid behov av variabelt flöde kan mekanisk varvtalsvariator eller frekvensreglerad kuggväxelmotor användas.

Mer information

Användningsområden

Produktblad(PDF)

Valisi_p.pdf